ไคจิโกะ

เรื่องเล่าขวัญผวา ไคจิโกะ

เรื่องเล่าขวัญผวา ไคจิโกะ วิญญาณแห่งกล่องเปลือกหอย (Kaichigo)

ไคจิโกะ (Kaichigo) เป็นวิญญาณของกล่องเปลือกหอย ที่ใช้ในการเก็บเปลือกหอยที่สวยงาม และมีราคาแพง ลักษณะภายนอกของมันจะเหมือนกับเด็กตัวเล็กคล้ายกับตุ๊กตาและสวมชุดกิโมโน เมื่อไม่มีใครอยู่บ้าน มันจะออกมาจากกล่องแล้วทำการพลิกเปลือกหอยเหล่านั้นเล่น บางครั้งก็จะเคลื่อนย้ายเปลือกหอยไปวางเอาไว้ที่อื่น ต้นกำเนิดของไคจิโกะ เชื่อว่าต้นกำเนิดไคจิโกะ มาจากการละเล่นในสมัยเฮอันที่เรียกว่า ไคอาวาเสะ เป็นการจับคู่เปลือกหอยที่ทาสีเอาไว้ พร้อมกับตกแต่งเปลือกหอยให้มีความสวยงาม ด้านในบุด้วยทอง ผู้เล่นจะต้องพยายามจับคู่เปลือกหอยที่เหมือนกันให้สำเร็จ เมื่อเล่นเสร็จแล้วพวกมันก็จะถูกนำไปเก็บไว้ในกล่องเปลือกหอยที่ได้รับ
การตกแต่งอย่างสวยงามที่เรียกว่า ไคโอเกะ หลังจากยุคสมัยผ่านไป การละเล่นนี้ก็ถูกแทนที่ด้วยเกมแบบอื่นที่มีความประณีตและราคาที่น้อยกว่า เนื่องจากเปลือกหอยได้ถูกมองว่าเป็นศิลปวัตถุที่ทรงคุณค่ามากกว่าเพียงแค่การเป็นของเล่น และถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของสินสอดแต่งงานแทนสัญลักษณ์ของการจับคู่อันสมบูรณ์ เนื่องจากจะมีเพียงเปลือกหอยคู่เดียวเท่านั้นที่สามารถประกบคู่กันได้สนิทพอดี มันจึงเป็นตัวแทนของการครองคู่ระหว่างเจ้าบ่าวกับเจ้าสาว เมื่อกล่องเก็บเปลือกหอยไม่ได้ถูกนำมาใช้งานอีกต่อไป ในที่สุดพวกมันก็รู้สึกน้อยใจกับการมีอยู่ของตัวเองและอยากที่จะเล่นเกมจับคู่เปลือกหอยอีกครั้ง จนกระทั่งได้กลายมาเป็นภูตผีไคจิโกะไปในที่สุด

วันนี้เรามีเว็บ แทงหวยออนไลน์ ดีๆมาแนะนำให้ท่านได้รู้จักนั่นคือ เว็บเศษรฐี เว็บหวยออนไลน์อันดับหนึ่งในไทยนั่นเอง เว็บดีที่จ่ายเต็มไม่มีเลขอั้น เปิดรับแทงตลอด 24ชั่วโมง

4 thoughts on “เรื่องเล่าขวัญผวา ไคจิโกะ”

 1. Неllo аll, guyѕ! Ι know, mу mеѕsаgе maу be too ѕреcific,
  But mу ѕіstеr found nісе mаn hеre and thеу marrіed, sо hоw аbоut me?! 🙂
  Ι am 26 yeаrѕ оld, Chriѕtina, from Romаnia, Ι knоw Εnglіsh and Germаn languages аlѕo
  Аnd… I hаve sрecifіс dіѕеaѕе, nаmеd nymрhomania. Whо knоw what iѕ this, саn undеrstand me (bettеr to ѕаy it immedіately)
  Αh yеs, Ι cook verу taѕty! and I lоvе nоt onlу coоk ;))
  Im rеаl gіrl, not proѕtіtutе, and lоoking for ѕеrіous and hot relаtіоnshiр…
  Аnywaу, уоu cаn find mу рrоfilе hеrе: http://glencentmenklectlu.gq/user/47380/

Leave a Reply

Your email address will not be published.